בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65811 - מעבדה בחיות משק, סוסים וחיות קטנות

שמות המרצים: פרופ' נ' שפיגל, ד"ר ג' סוטון, ד"ר י' ברוכים

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: 

סילבוס