בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65848 - חרום וטיפול נמרץ של חיות קטנות

שנה ג' סמסטר ב'

שמות המרצים: ד"ר א' קלמר

מדריכים:
Dr. Yaron Bruchim
Dr. Sigal Klianbart
Dr. Efrat Kelmer

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי:

לימוד והכרת מצבי החירום השכיחים ברפואת חיות קטנות והפתופיסיולוגיה שלהם, הסטודנטים ילמדו כיצד לנהלל ולטפל במצבי חירום אלו.

 

 

סילבוס