בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

רשימת קורסים שנה ג'
סמסטר א'
קורסי בחירה

על הסטודנט לבחור קורס אחד בהיקף 2 נ"ז לפחות מהרשימה הבאה או מרשימת הקורסים של החוג המשותף לבעלי חיים ווטרינריה או כל קורס אחר באישור יו"ר השנה.

לצפייה ברשימת קורסי הבחירה המעודכנת יש להיכנס לאתר האוניברסיטה העברית בקישור הבא: http://shnaton.huji.ac.il/index.php
ולבחור את פרטי החוג הרלוונטי.