בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

מידע לסטודנטים

האתר עובד בצורה הטובה ביותר עם דפדפן אקספלורר 7 ומעלה ובדפדפנים אחרים

תמונות מתחלפות בפלאש

שנה א, סמסטר א, מערכת שעות

  ראשון שני שלישי רביעי חמישי
8-9         חשיפה קלינית
65745
9-10 אנטומיה
65701
  רדיולוגיה 65830
(8 שבועות)
  חשיפה קלינית
10-11 אנטומיה כתיבה מדעית
(5 שבועות)
רדיולוגיה   חשיפה קלינית
11-12 התנהגות בע"ח
65705
כתיבה מדעית רדיולוגיה   חשיפה קלינית
12-13 התנהגות בע"ח כתיבה מדעית
65748
הזנת מחמד
פיסיולוגיה תרגיל חשיפה קלינית
13-14 ממשק מעלי גירה
65713
פיסיולוגיה הזנת מחמד פיסיולוגיה תרגיל חשיפה קלינית
14-15 ממשק מעלי גירה פיסיולוגיה הזנת מחמד פיסיולוגיה תרגיל חשיפה קלינית
15-16 היסטולוגיה
שיעור 65702
פיסיולוגיה   היסטולוגיה חשיפה קלינית
16-17 היסטולוגיה
שיעור
  אנטומיה
מעבדה
היסטולוגיה
שיעור
 
17-18 היסטולוגיה
מעבדה
מעבדה
אנטומיה
אנטומיה
מעבדה
מעבדה
היסטולוגיה
 
18-19 היסטולוגיה
מעבדה
מעבדה
אנטומיה
אנטומיה
מעבדה
מעבדה
היסטולוגיה
 
19-20   מעבדה
אנטומיה