בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

מידע לסטודנטים

האתר עובד בצורה הטובה ביותר עם דפדפן אקספלורר 7 ומעלה ובדפדפנים אחרים

תמונות מתחלפות בפלאש

שנה א, סמסטר ב, מערכת שעות תשע"ד

  ראשון
שני
שלישי
רביעי
בית דגן / 102
חמישי
8-9   וירולוגיה
65720
אמבריולוגיה
65716
אפידמיולוגיה
65735
אימונולוגיה
65710
9-10 אנטומיה
65708
וירולוגיה אמבריולוגיה אפידמיולוגיה אימונולוגיה
10-11 אנטומיה וירולוגיה אתיקה
65711
מבוא שיטות קליניות
65770+65779
יום קליני
11-12 פיסיולוגיה
65709
פתולוגיה
65719
אתיקה מבוא
שיטות קליניות
יום קליני
12-13 פיסיולוגיה פתולוגיה פיסיולוגיה
תרגיל
מבוא
שיטות קליניות
יום קליני
13-14 פיסיולוגיה פתולוגיה פיסיולוגיה
תרגיל
רווחת בע"ח
65714
יום קליני
14-15 הזנת מעלי גירה
65712
ממשק עופות
65733
פיסיולוגיה
תרגיל
רווחת בע"ח יום קליני
15-16 הזנת מעלי גירה ממשק עופות     יום קליני
16-17 הזנת מעלי גירה   מעבדה אנטומיה    
17-18   מעבדה אנטומיה מעבדה אנטומיה    
17-18   מעבדה אנטומיה מעבדה אנטומיה    
19-20   מעבדה אנטומיה