בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

מידע לסטודנטים

האתר עובד בצורה הטובה ביותר עם דפדפן אקספלורר 7 ומעלה ובדפדפנים אחרים

תמונות מתחלפות בפלאש

שנה ב, סמסטר א, מערכת שעות תשע"ד

<
  ראשון
שני שלישי רביעי
חמישי
8-9   קליני
65740
היגיינה מזון
65758
בקטריולוגיה
65816
פרמקולוגיה
65728
9-10 פתולוגיה
65717
קליני היגיינה מזון בקטריולוגיה פרמקולוגיה
10-11 פתולוגיה קליני היגיינה מזון שיטות קליניות
65771+65823
פרמקולוגיה
11-12פתולוגיה קליני היגיינה מזון שיטות קליניות פרמקולוגיה
12-13 פתולוגיה קליני מבוא לכירורגיה
65718
שיטות קליניות פרוטוזואולוגיה
65815
13-14 פתולוגיה קליני מבוא לכירורגיה סמינרים
65729
פרוטוזואולוגיה
65815
14-15 בקטריולוגיה
65816
קליני מבוא לכירורגיה סמינרים פרוטוזואולוגיה
65815
15-16 בקטריולוגיה קליני   סמינרים /
עיקורים
אנטומולוגיה
65836
16-17         אנטומולוגיה