בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

מידע לסטודנטים

האתר עובד בצורה הטובה ביותר עם דפדפן אקספלורר 7 ומעלה ובדפדפנים אחרים

תמונות מתחלפות בפלאש

שנה ג, סמסטר א, מערכת שעות תשע"ד

<
  ראשון
שני שלישי רביעי
חמישי
8-9   הרדמה יום קליני חירום 65748 /
פיתוח קריירה 65827
סוסים
65752
9-10 התמחויות
65772
הרדמה יום קליני חירום /
פיתוח קריירה
סוסים
10-11 התמחויות כירורגיה
65777
יום קליני חיות משק
65742
סוסים
11-12התמחויות כירורגיה יום קליני חיות משק התמחויות
12-13 סוסים
65752
כירורגיה יום קליני חיות משק התמחויות
13-14 סוסים רפואה פנימית
65773
יום קליני   התמחויות
14-15 סוסים רפואה פנימית
65773
יום קליני בריאות הציבור חיות משק
15-16 רדיולוגיה
65743
רפואה פנימית יום קליני בריאות הציבור חיות משק
16-17 רדיולוגיה בריאות ציבור יישומית
65825
טריו-סוסים
בחירה 65810
פתולוגיה עופות 65776
בריאות הציבור
/עיקורים
חיות משק
17-18 רדיולוגיה בריאות ציבור יישומית טריו-סוסים בחירה
פתולוגיה עופות
בריאות הציבור
/עיקורים
 
18-19     טריו-סוסים בחירה
פתולוגיה עופות
בריאות הציבור
/עיקורים