בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

ועדות הוראה

ועדה המטפלת בענייני הוראה ולימודים.  לוועדת ההוראה ישנן ועדות משנה בהתאם לצורך.


חברים בה:

יו"ר ועדת הוראה של ביה"ס,  יו"ר ועדת הוראה של הפקולטה לחקלאות, מנהל ביה"ס, מנהל ביה"ח, יו"ר ועדת פיתוח, מנהל אדמיניסטרטיבי, יו"ר ועדות שנים א'-ד', נציג מרצי חוץ, נציג תחום חיות משק, נציג תחום סוסים, נציג סטודנטים.

> פרוטוקול ועדת ההוראה – אוקטובר 2017

> פרוטוקול ועדת ההוראה – ינואר 2018