בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

ועדות הוראה

ועדה לשיפור ההוראה בבית הספר

ועדה זו הוקמה במטרה להעלות רעיונות ולגבש דרכים לשיפור ההוראה בבית הספר והתאמתה במידת האפשר והרצוי להתפתחויות הטכנולוגיות והאחרות בתחום.

ועדה הזו הינה ועדה מייעצת לוועדת הוראה, כלומר, רעיונות שיגובשו בוועדה זו , יועלו לדיון בוועדת ההוראה.

חברי הוועדה:

פרופ' שמיר (יו"ר), פרופ' בנעט, פרופ' דוננפלד, פרופ' קלמנט, ד"ר שגב, ד"ר וייס, ג'קי הירש

נציגי סטודנטים שנה א: שחר שגיא, נבו שוורץ

נציגי סטודנטים שנה ב: לימור אנגלר, שקד כהנוביץ

נציגי סטודנטים שנה ג': טל דמבינסקי, ליאור עופר, עדי שפירא

> פרוטוקול ועדת ההוראה ישיבה מס' 1 – דצמבר 2017

> פרוטוקול הוועדה לשיפור ההוראה – ישיבה מס' 2 29.4.2018