בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

ועדת פיתוח

ועדת הפיתוח מטפלת בנושאי כוח אדם אקדמי של ביה"ס, הקצאת שטחים, פתוח תחומי מחקר, תקנות ונהלים אקדמיים.

חברי הוועדה:

פרופ' שמעון הרוש (יו"ר),
מנהל ביה"ס - פרופ' גד בנעט,
דיקן הפקולטה - פרופ' בני חפץ ,
יו"ר ועדת הוראה - פרופ' גלעד שגב,
מרצה בכיר - פרופ' יובל גוטליב,
מרצה בכיר - פרופ' אייל קלמנט,
מנהל ביה"ח - ד"ר אמיר שטיינמן,
מנהל אדמיניסטרטיבי - אנג' אנדריי יאנק,
דיקן משנה - גב' זוהר מרקוביץ