בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

ועדת פיתוח

ועדת הפיתוח מטפלת בנושאי כוח אדם אקדמי של ביה"ס, הקצאת שטחים, פתוח תחומי מחקר, תקנות ונהלים אקדמיים.

חברים בה:

יו"ר ועדת פיתוח, מנהל ביה"ס, מנהל ביה"ח, יו"ר ועדת הוראה, מנהל אדמיניסטרטיבי, שני מרצים בכירים בביה"ס.