בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

תוכנית לימודים חדשה באוניברסיטה העברית

תואר שני בבריאות ציבור וטרינרית

תחילת לימודים 26.10.2014

תואר שני בבריאות ציבור וטרינרית (Master of Veterinary Public Health - MVPH) הינה תכנית לימודים משותפת לבית הספר לרפואה וטרינרית, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית, בית הספר לתזונה והחוג לכלכלה חקלאית בפקולטה לחקלאות.

הצורך בתכנית נובע מהרצון לחיזוק הקשר בין הרופאים הווטרינרים, מערכת בריאות הציבור, ובריאות האוכלוסייה. בעלי חיים נמצאים בקרבתו של האדם אם כחיות מחמד, אם כמקור מזון ואם כשכנים הדרים בכפיפה אחת עמו. קרבה זו למרות שנושאת תועלת רבה לאדם, מהווה גם איום על בריאותו, בעיקר עקב הסכנה למעבר של מחוללי מחלה וזיהומים סביבתיים ומציבה אתגר מוסרי בכל הקשור לשמירה על רווחתם של בעלי-החיים. מתוקף הכשרתם, וטרינרים הם המתאימים ביותר למלא תפקידי מפתח בשמירה על בריאות הציבור ופיקוח על שרשרת יצור המזון מן החי. אולם, בשל היעדר הכשרה מספקת בבתי-הספר לרפואה הווטרינרית, הועלה הצורך בלימוד של עקרונות אלו באמצעות מומחים לבריאות הציבור. התכנית אשר הוקמה על מנת למלא צורך זה מיועדת לבוגרי לימודי רפואה וטרינרית בארץ ובעולם. מטרתה היא להקנות ידע באפידמיולוגיה, סטטיסטיקה, כלכלה, שיווק בריאות, ארגון ומנהל ותברואת מזון לרופאים וטרינרים.

משך התכנית – שנתיים.

הלימודים מתקיימים בשנה"ל הראשונה בקמפוס הפקולטה לרפואה, עין כרם ובשנה"ל השנייה בקמפוס הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות ובבית הספר לרפואה וטרינרית בקמפוס בית-דגן.

התכנית כוללת שני מסלולים:

  1. מסלול מחקרי (כולל תזה).
  2. מסלול שאינו מחקרי (ללא תזה).

מרכיבי הציון הסופי למוסמך:

  1. במסלול המחקרי – 65% ציוני הקורסים, 35% התזה.
  2. במסלול הלא מחקרי – ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים.

תנאי קבלה:

רשאים להגיש מועמדות - בעלי תואר דוקטור לרפואה וטרינרית ממוסד מוכר להשכלה גבוה. הקבלה ללימודים מותנית באישור ועדת הקבלה. מספר המתקבלים למוסמך מוגבל בהתאם ליכולת הקליטה של החוג. ביה"ס שומר לעצמו את הזכות לקיים בחינות קבלה מתאימות. ועדת קבלה תחליט סופית על קבלתם של המועמדים.

סדרי הרשמה

במקביל להרשמה לאוניברסיטה (באינטרנט או בטופס רישום) על כל המועמדים לפנות למזכירות בית הספר לרפואה וטרינרית למילוי שאלון מועמדות. מילוי שאלון זה הוא תנאי הכרחי להמשך טיפול בבקשת המועמד. ניתן להזמין את השאלון במזכירות לענייני הוראה של בית הספר לרפואה וטרינרית טל': 08-9489021

לטופס הגשת בקשה לחצו כאן